Hvem er vi

Guro Maardalen

 

Født 1970. Utdannet ved NLH i 1995. Ansatt i Bjørbekk & Lindheim AS i perioden 1995-2006. Fra 2006 ansatt i Elden AS. Har vært en del av kontorfellesskapet Villvin Landskap siden 2008.

Har arbeidet med varierte prosjekter: Hager, gårdsrom, boligområder, barnehager, skoler og prosjekter knyttet til samferdsel og kraftlinjetraseer. Siden 2006 har de fleste prosjektene vært knyttet til boligområder og hager.

 

Mobilnr.: +47 977 48 939

E-post: guro@villvin.com

Anne Kaurin

 

Født 1959. Utdannet ved NLH i 1986. Jobbet på diverse private landskapsarkitektkontorer fra 1986 til 1998. Egen praksis fra 2001 i kontorfellesskapet Landskapsfabrikken. Egen praksis i kontorfellesskapet Villvin Landskap fra 2005.

Har de senere år først og fremst jobbet med restaurering av historiske hageanlegg som Bogstad gård, Barokkhagen på Frogner, Fossesholm herregård og Spydeberg prestegårdshage. Arbeidene har spent fra hagearkeologiske utgravinger, bearbeiding av historiske data, prosjektering og oppfølging i byggeperioden.

 

Mobilnr.: +47 41 29 70 41

e.post: anne@villvin.com

Bjørg Thorvik Helgen

 

Født 1961. Utdannet ved NLH i 1987. Ansatt i Fjellanger Widerøe AS 1987-1990, i Bjørbekk & Lindheim AS 1990-2001. Egen praksis fra 2003. Egen praksis i kontorfellesskapet Villvin Landskap fra 2005.

Har arbeidet med varierte prosjekter: Hager, gårdsrom, boligområder, parker, barnehager, skoler og prosjekter knyttet til samferdsel og kraftlinjetraseer. Siden 2005 har de fleste prosjektene vært knyttet til boligområder og hager i tillegg til mindre prosjekter innen samferdsel.

 

Mobilnr.: +47 47 30 49 45

E-post: bjorg@villvin.com