Velg en side

Om oss 

Kontorfellesskapet Villvin Landskap består av tre landskapsarkitekter, Bjørg Thorvik Helgen, Anne Kaurin og Guro Maardalen, alle landskapsarkitekter MNLA. Kontoret ble etablert i 2005 og holder til i Oslo.

Kontoret har erfaring fra prosjektering og byggeledelse av gårdsrom, boligområder, parker, skoler, barnehager, samferdselsprosjekter, turveier og hager. Vi har også kompetanse innenfor restaurering av historiske hageanlegg. Eksempler på dette er Bogstad gård, barokkhagen på Frogner, Fossesholm herregård og Spydeberg prestegårdshage. I den forbindelse har hagearkeologiske utgravinger og bearbeiding av historiske data vært en del av prosessen. Ved behov knytter kontoret til seg nødvendig kompetanse fra andre faggrupper.

Vårt mål er å skape gode uterom med utgangspunkt i stedets karakter og på naturens premisser. Det er nye strømninger i fagfeltet der håndtering av regnvann og bruk av insektsvennlige planter er kommet i fokus. Vi ser at dette kan berike offentlige og private uterom.

Som et lite kontor har vi mulighet til å være tett på prosjektene og dette gir stort engasjement i arbeidet fra første skisse til anlegget står ferdig.

Adresse

Kjelsåsveien 168 a
0884 Oslo