Velg en side

Om oss 

Kontorfellesskapet Villvin Landskap består av tre landskapsarkitekter, Bjørg Thorvik Helgen, Anne Kaurin og Guro Maardalen, alle landskapsarkitekter MNLA. Kontoret ble etablert i 2005 og holder til på Frysja i Oslo. Kontoret har lang erfaring med prosjektering og byggeledelse av mange typer anlegg, men vi konsentrerer oss nå om planlegging av hager, gårdsrom, historiske hageanlegg og utbedring av felles uteareal for borettslag. Disse prosjektene gir oss mulighet til å arbeide med variert materialbruk og spennende plantesammensetninger i samarbeid med engasjerte hageeiere. Vi har planlagt ca. 500 hager og anlegg.

Vårt mål er å skape gode uterom med utgangspunkt i stedets karakter og på naturens premisser. Eksisterende vegetasjon, bebyggelse, terreng, grunnforhold og lokalklima danner utgangspunkt for planleggingen. Vi velger planter som kan trives med forutsetningene på tomten, og på denne måten kan din hage bli unik. En god håndtering av regnvannet og bruk av insektvennlige planter beriker både offentlige og private uterom.

Mange ønsker seg hyggelige inngangspartier innrammet av gjerder og porter. Vi tegner gjerde, gangport og kjøreport i samarbeid med utførende smed/snekker/entreprenør. Vi kan komme med forslag til anleggsgartnere som kan anlegge hagen deres.

Vi har god kompetanse innenfor restaurering av historiske hageanlegg, og eksempler på dette er Bogstad gård, barokkhagen på Frogner, Fossesholm herregård og Spydeberg prestegårdshage. I den forbindelse har hagearkeologiske utgravinger og bearbeiding av historiske data vært en del av prosessen.

Som et lite kontor har vi mulighet til å være tett på prosjektene og dette gir stort engasjement i arbeidet fra første skisse til anlegget står ferdig. Ved behov knytter kontoret til seg nødvendig kompetanse fra andre faggrupper.

Adresse

Kjelsåsveien 168 a
0884 Oslo