Velg en side

Å PLANLEGGE EN HAGE

Både små og store hager kan være et godt utgangspunkt for å kunne nyte livet ute om sommeren. I en hage kan du kjenne solens varme, finne skygge på varme dager, leke, dyrke, tilberede mat og spise sammen med familie eller venner. Noen legger mest vekt på at hagen preges av vakre blomster og trær, mens for andre er lek og annen aktivitet i fokus. Stadig flere ønsker å bruke hagen sin til å dyrke sine egne grønnsaker. Det er mulig å kombinere disse verdiene ved å planlegge en hage. 

HVA ØNSKER DU HJELP TIL?

Hageeiere har svært ulike behov for hjelp til planlegging. Prosjektene kan variere fra en liten rekkehushage til store hageanlegg. Noen trenger råd om plassering av en ny garasje og hvordan dette kan tilpasses eksisterende terreng og adkomst til boligen. Andre ønsker en plan for oppgradering av en gjengrodd hage som ikke har vært stelt på mange år.

Et skisseprosjekt kan være tilstrekkelig for en del prosjekter, mens andre prosjekter krever detaljerte byggeplaner, planteplaner og arbeidstegninger. Portstolper og port er eksempler på produkter som kan trenge detaljerte arbeidstegninger.

Nesten uansett hva du ønsker å bruke hagen til kan den gis en form som tilpasses stedet. Det er naturlig å ta utgangspunkt i terrenget, arkitekturen og omgivelsene for å finne et uttrykk som passer. Om du ønsker å oppgradere en gammel hage fra 1920 kan du oppnå dette ved bruk av former, materialer og planter som hagearkitekten brukte på den tiden. Frukttrær, gammeldagse roser og stauder fra oldemors tid preget hagene. Grusganger og trapper i granitt var vanlig fordi disse materialene var enkle å få tak i.

Dersom du planlegger å bygge et nytt hus gjelder det å finne et hagedesign som passer boligens arkitektur og tomtas muligheter. For nye tomter er det en fordel at landskapsarkitekten samarbeider med arkitekten i en tidlig fase for å oppnå optimale og helhetlige løsninger for hus og hage.

«En hage kan altså være både til pryd og nytte.»

Å planlegge en hage

PLANLEGGINGSPROSESS

Vi starter vanligvis med et skisseprosjekt. Dette inneholder en plan for hagen som viser sitteplasser, gangtraseer, trapper, murer og andre aktuelle funksjoner. Planen viser vegetasjon i form av trær, busker, hekker og bed. Det kan være aktuelt å tegne et snitt gjennom terrenget for å forklare løsningen som er valgt. Prosessen er vanligvis slik:

• Befaring i hagen. Dere forteller om deres ønsker og behov.
• Vi sender tilbud på skisseprosjekt og inngår en avtale med dere om pris.
• Vi registrerer eksisterende situasjon og måler høyder der det er behov for dette.
• Vi tegner et utkast til plan for hagen. Dette tegnes på et digitalt kartgrunnlag.
• Møte der vi presenterer plan og eventuelle snitt.
• Justering av tegninger om behov. Ferdige tegninger oversendes.

Våre skisseprosjekt er ofte så detaljerte at det er mulig for en anleggsgartner å bygge etter dette. Noen hageeiere har interesse og kunnskap til å kunne velge planter selv. Andre ønsker å få utarbeidet planteplan, detaljerte byggetegninger og tilbudsbeskrivelser.

Vi tilbyr også oppfølging av prosjekter i byggefasen, og en slik byggeoppfølging sikrer at intensjonene i planen blir fulgt.

Kontakt oss ved å sende oss en e-post, eller legg igjen din informasjon i kontaktskjemaet og hør hvordan vi kan hjelpe deg å planlegge din hage!

Vi svarer deg på så snart vi kan, ser frem til å høre fra deg.

    Adresse

    Kjelsåsveien 168 a
    0884 Oslo